fbpx
Hlavní menu

Hop On – Hop Off
Všeobecné obchodní podmínky

● Zakoupená jízdenka je platná od prvního načtení v autobuse. V případě ztráty jízdenky nebude možná výměna. V případě, že se klient v autobuse neprokáže platnou jízdenkou, nebude mu umožněno pokračovat v jízdě, nebo si musí zakoupit jízdenku novou.
● Jízdenka musí být k dispozici k nahlédnutí řidiči nebo jakémukoli zaměstnanci společnosti Prague Bus Tours na vyžádání.
● Dětské jízdenky jsou k dispozici pro děti ve věku od 2 do 12 let. Děti do 2 let mohou cestovat zdarma. Všechny děti musí doprovázet osoba starší 18 ti let.
● Rodinná jízdenka platí maximálně pro dvě dospělé osoby a dvě děti do 12 let. Rodina s větším počtem čelenů si proto musí k rodinné jízdence dokoupit i samostatné dětské nebo dospělé jízdenky.
● Zrušení jízdenky a její refundace v plné výši je možné pouze u neoznačených jízdenek a nevalidovaných voucherů. Validované vouchery a označené jízdenky již nelze vrátit
● Veškeré reklamace a připomínky musí být řešeny s pracovníky Prague Bus Tours ihned po skončení túry nebo v jejím průběhu.
● V případě, že společnost Prague Bus Tours nemůže provozovat službu Hop On – Hop Off po celou dobu platnosti označené jízdenky z důvodů na straně společnosti, nebo z jiných technických důvodů, máte nárok na úplnou nebo částečnou refundaci ceny jízdenky. Každá žádost o vrácení peněz musí být podána neprodleně po nastalé události a to telefonicky na tel.: +420 725 255 511 či osobně na našem meeting pointu na adrese: Wilsonova 8, Hlavní nádraží, zastávka č. 1. Refundované jízdenky musí být odevzdány. Bez platných jízdenek nelze refundaci uskutečnit.
● Společnost Prague Bus Tours si vyhrazuje právo odchýlit se od vyznačené trasy v případě pochodů, přehlídek, demonstrací nebo tam, kde to vyžadují neočekávané okolnosti. Společnost neodpovídá za zpoždění nezpůsobené vlastními zaměstnanci, jako jsou dopravní zácpy, odklon dopravy, uzavření silnic, přehlídky nebo jakékoliv vnější okolnosti, které mají vliv na plynulost dopravy.
● Společnost Prague Bus Tours si vyhrazuje právo na změnu trasy autobusové linky a na změnu autobusových zastávek také v případě, že to dopravní označení a nařízení neumožňují jinak.
● Časy uvedené v jízdním řádu jsou pouze orientační. Společnost Prague Bus Tours se snaží poskytovat co nejpřesnější časy odjezdů a příjezdů autobusů. Společnost si však vyhrazuje právo změnit tyto časy bez dalšího upozornění, vzhledem k neočekávaným okolnostem a dopravní situaci v Praze.
● Prague Bus Tours si vyhrazuje právo na změnu trasy okružní plavby v případě zvýšení vodní hladiny nebo jiného dopravního nařízení.
● Společnost Prague Bus Tours si dovoluje upozornit klienty, že plavba kanálem Čertovka tvoří pouze část lodní projížďky a netrvá po celou dobu plavby. Proplutí Čertovkou trvá přibližně 10 minut.
● Prague Bus Tours si dovoluje upozornit klienty, že plavba lodí se považuje za plnohodnotnou i v případě, že loď nebude moci z technických nebo jiných závažných důvodů proplout kanálem Čertovka. V takovém případě se však délka plavby nesníží. Plavba vždy trvá 45 minut. Absence proplutí Čertovkou během plavby není důvodem pro vrácení peněz.
● Prague Bus Tours upozorňuje klienty, že vstupenka do Muzea Karlova Mostu je zdarma pouze k variantě Hop On – Hop Off + Plavba Pražskými Benátkami. Vstupenku je možné využít pouze jednou. Po opuštění muzea nelze na stejnou vstupenku muzeum znovu navštívit. Uzavření muzea z technických nebo jiných důvodů není důvodem pro vrácení celého lodního lístku, Hop On – Hop Off jízenky, či peněz. Klientům bude vstup do muzea umožněn jiný den nebo hodinu.
● Z bezpečnostních důvodů musí všichni cestující zůstat sedět, když je autobus nebo loď v pohybu.
● Klient je povinen se v autobuse řídit pokyny řidiče, nebo jiného přítomného zaměstnance Prague Bus Tours.
● Na základě vlastního uvážení společnosti a jejích zaměstnanců můžeme odmítnout vstup nebo požadovat, aby některá osoba vystoupila z prohlídky, pokud se domníváme, že se jedná o urážlivé jednání, obtěžování ostatních cestujících, nebo v případě, že se tato osoba chová způsobem, který může ohrozit její bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících a zaměstnanců Prague Bus Tours.
● Kouření, požívání alkoholu, zmrzliny, nebo jiného kapalného výrobku je v autobuse zakázáno po celou cestu! Při nedodržení zákazu může být cestující vykázán z autobusu bez nároku na vrácení peněz.
● Kufry (včetně zavazadlového prostoru) nejsou povoleny kvůli omezeným prostorům a bezpečnosti cestujících
● Cestující má nárok na jedna jednorázová hygienická sluchátka ke každé zakoupené jízdence.
● Na jednu jízdenku na 24 nebo 48 hodin, jejíž součástí je i lodní lístek, lze absolvovat pouze jednu plavbu na lodi.
● Na jednu jízdenku na 24 nebo 48 hodin, jejíž součástí je i prohlídka Pražského Hradu, lze absolvovat pouze jednu prohlídku Pražského Hradu.
● Za zapomenuté věci v autobusech nenese společnost Prague Bus Tours odpovědnost
● Rychlost ani stálost připojení k internetu pomocí Wifi na palubě autobusů Prague Bus Tours negarantujeme, parametry sítě se mohou měnit v závislosti na dostupnosti signálu během jízdy.


Kontakt


Nahoru