fbpx
Hlavní menu

Všeobecné obchodní podmínky

 • Vyzvednutí na recepci hotelů umístěných v centru Prahy (vyjma hotelů na letišti Praha) je zdarma.
 • Vyzvednutí z hotelu na odjezdové místo nejsou zahrnuty v celkové délce zájezdu.
 • Dohodnutý čas a místo vyzvednutí je závazné. Zmeškání stanoveného času vyzvednutí klientem není důvodem k refundaci.
 • U výletů, které zahrnují odvoz zpět do hotelu, musí být místo vysazení nahlášeno průvodci nejpozději do 12:00 v den výletu.
 • Čas vyzvednutí z hotelu není shodný se začátkem výletu a závisí na dopravní situaci a poloze hotelu. Zpožděné vyzvednutí z hotelu není důvod k refundaci.
 • Klienti ubytováni v docházkové blízkosti místa odjezdu mohou být vyzvednuti zaměstnancem Prague Bus Tours, který je doprovodí na místo odjezdu pěšky.
 • Všechny výlety jsou garantovány v anglickém jazyce, další jazyky (němčina, francouzština, italština, španělština, ruština) jsou možné na vyžádání. Výklad je veden dvojjazyčně.
 • V historických objektech garantujeme výklad pouze v anglickém jazyce. V ostatních jazycích bude klientovi poskytnut textový průvodce. Ostatní jazyky mohou být prováděny, pokud bude dostupný lokální průvodce v požadovaném jazyce.
 • Klient je povinen držet se skupiny a dbát pokynů průvodce.
 • Za zapomenuté věci v autobusech, restauracích nebo navštěvovaných objektech nenese Prague Bus Tours odpovědnost
 • Během svátků (Vánoce, Silvestr apod.) může Prague Bus Tours nabízet některé výlety se speciálním programem za ceny rozdílné od cen uvedených v letáku.
 • Rychlost ani stálost připojení k internetu pomocí Wi-Fi na palubě autobusů Prague Bus Tours negarantuje, parametry sítě se mohou měnit v závislosti na dostupnosti signálu během jízdy. Údaje potřebné pro přihlášení do sítě Wi-Fi obdrží klient na požádání u průvodce nebo řidiče.
 • Prague Bus Tour si vyhrazuje právo na změnu trasy okružní plavby v případě zvýšené vodní hladiny.
 • Výlet T6 Karlštejn nezahrnuje návštěvu Kaple svatého Kříže.
 • Za zrušení T15 Vyhlídkových letů kvůli nepříznivému počasí nebo jiným nepředvídatelným vlivům, které mohou ovlivnit bezpečnost leteckého provozu Prague Bus Tours neodpovídá.
 • Bezplatné storno vyhlídkových letů je možné jen v případě zrušení 5 a více dní předem.
 • Děti od 0 do 2 let zdarma bez nároku na sedačku. Cena dítě platí pro děti ve věku od 3 do 11 let. Nevztahuje se na vyhlídkové lety.
 • Cena student/senior platí pro studenty ve věku 12–26 let po předložení platné studentské karty a pro seniory ve věku 65+.
 • Veškeré reklamace a připomínky musí být řešeny s pracovníky Prague Bus Tours ihned po skončení výletu.
 • Bezplatné zrušení výletu je možné do 24 hodin před termínem odjezdu.
 • Nejvýhodnější nabídka je kapacitně omezena.
 • Cena Nejvýhodnější nabídky je konečná, na nabídku se nevztahují žádné další slevy – akce, student, senior, dítě atd.
 • Prague Bus Tours si vyhrazuje právo na změny v programu a v ceně v případě neočekávaných změn návštěvních hodin objektů, dopravních omezení, konání kulturních událostí a neočekávaných přírodních podmínek.
 • Balená voda je nabízena pouze v rámci výletů T7–T10A

Kontakt


Nahoru